גיי נאך דורך עלעקטראנישע פאסט

יום ראשון, 15 במאי 2011

יידישע ווערק ווערט אייך ברענגען אלע יידישע ווערק מיט ווערט

מיר הייבן אן דעם בלאג מיט'ן ציל ארויפצולייגן יידישע ווערק פון די רייכע אוצר וואס מיר אידן פארמאגן, די ווערק וואס אונזערע גרויסע וועלט בארימטע יידישע שריפטשטעלער האבן פאר אונז געשענקט, און זענען שוין ליידער נישט קיין זאך וואס איז צום געפינען אזוי גרינג, ווארום די פארעהרער זייערע זענען שוין אויך קליין אין צאל, און פרישע קומען נישט צו מחמת די זייער אומבאקאנטקייט צווישן די יונגע ליינער, אלזא, וועלן מיר פרובירן אנציפילן דעם געשאפענעם ליידיגקייט

מיר וועלן פרובירן ארויפצושטעלן די ווערק פון די אזויווי שלום עליכם, שלום אש, מענדעלע מוכר ספרים, י, ל. פרץ און נאך פיל אנדערע

ווער עס קען בייהילפיג זיין צום דעם גרויסען פראיעקט, מיט שאפן זייער ווערק, אדער מיט אויפקומען מיט פלענער ווי צו פארשענערן דעם זייטל, זאל קומען און רעדן, און מיט די ברייטע פאלק'ס הילף וועלן מיר מצליח זיין

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה