גיי נאך דורך עלעקטראנישע פאסט

יום רביעי, 18 במאי 2011

יידישע ווערק\ ארבעט פאר אייך

די יידישע ווערק בלאג מיטגלידער ארבייטן טעגליך צו פארשענערן דעם זייטל, מיר ארבעטן אויף א ריי פראנטן, מיט'ן ציל גרינגער און שנעלער צו מאכן דאס פארברענגן ביי אונז אין פלאץ

מיר ארבעטן איצט צוזאמצוברענגן אלע ווערק וואס איז פארהאן אויף יידיש ארום און ארום די וועב, ארומצוקלעטערן אויפ'ן געוועב אליין דאס אלעס אפירצוזוכן קען נעמען יובל'ען מיט צייט, אלזא, טוען מיר די ארבעט פאר אייך
עס איז צום האפן אז מיר וועלן קענען אנקומען צום ציהל

אכטונג; יידישע ווערק בלאג, זוכט הילף מיט עצה, און טעכנאלאגישע מוחות צוצוהעלפן מיט די טעכנישע דעטאלן. 
זייט אלע געזונט

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה